Succesvolle Jeugdactie op woensdag 10 mei

Het is inmiddels weer even geleden maar op woensdagavond 10 mei gingen we weer langs de deuren in Witmarsum, Schettens, Schraard, Lollum en Pingjum voor de jaarlijkse Jeugdactie. Deze actie wordt altjd georganiseerd door de sponsorcommissie in samenwerking met de jeugdcommissie en dat was dit jaar niet anders.

Tijdens deze avond hadden onze jeugdleden pepermunt, handzeep en bloemzaadjes in de aanbieding en de opbrengsten waren bestemd voor de jeugdafdeling van de vereniging.

Dankzij het enthousiasme van onze jongste leden en hun begeleiders รฉn de gedane aankopen van de inwoners van de verschillende dorpen was de avond een groot succes. Alleen maar blije gezichten bij zowel de jeugd als bij de mensen die wat gekocht hebben. En de opbrengst was ook uitstekend. Daar doen we het voor.

We willen tenslotte FOOX Groothandel Bergsma in Franeker heel erg bedanken voor het beschikbaar stellen van Fortuin pepermunt voor een zeer schappelijke prijs.

Iedereen bedankt en tot volgend seizoen!