Afgelastingen

Vrijdag 9 december:
Alle wedstrijden 7×7 18+ zijn verplaatst naar vrijdag 16 december

Voor afgelastingen graag bellen met onze consul J. Jorna, 06-19187172

Voor wedstrijdwijzigingen graag bellen of mailen naar onze wedstrijdsecretaris W.F. Bergsma. Bel naar 06-12204776 of mail naar wiebeannie30@ziggo.nl