Voor in de agenda: de Algemene Ledenvergadering

Op vrijdag 25 november 2022 vindt de jaarlijkse algemende ledenvergadering plaats. Deze wordt gehouden in de kantine van MFC It Fliet en gaat van start om 20:00 uur.

Alle leden ontvangen binnenkort een uitnodiging per mail, inclusief agenda, voor de vergadering.

We hopen iedereen te mogen begroeten op de 25e!