Uitslag jaarlijkse kaartmiddag SV Mulier

Tijdens de winterstop hebben we altijd onze jaarlijkse kaartmiddag. Zo ook dit jaar weer. Er waren vanwege de vakantie iets minder dan vorig jaar, maar de gezelligheid was er niet minder om. Om goed half twee zijn we begonnen. De schutjassers zouden 3 keer 40 en de klaverjassers 4 partijen. Doordat de schutjassers vroeg uit waren hebben die nog een extra partij gedaan. Zo was iedereen om goed half zes uit en konden de prijzen uitgereikt worden aan de volgende personen.

Schutjassen   Klaverjassers  
1e pr Jelle Reinsma 95 pnt Kobus Jorna 6897 pnt
2e pr Wietse Zaagemans 93 pnt Dominicus Bergsma 6472 pnt
3e pr Sjoerd Nicolai 83pnt Tineke Algra 6422 pnt
4e pr Johannes Bergsma 83 pnt Sjoukje Wind 6279 pnt
5e pr   Jan Sytsma 6038 pnt
6e pr   Emmy Hofma 5986 pnt

 

Ook hadden we nog twee poedelprijzen. Bij de schutjassers werd die gewonnen door Henk Bergsma met 67 punten en bij de klaverjassers door Anno de Roos met 5257 punten.

Langs deze weg wensen we iedereen een zalig en gezond 2018.

28 december 2017 svmulier Club No Comments