Ondersteuning SV Mulier

Voor wie geen lid is van SV Mulier maar toch betrokken wil zijn bij de vereniging en/of Mulier financieel wil ondersteunen zijn er diverse mogelijkheden.

Donateur
Donateurs kunnen zich aanmelden bij de ledenadministrateur.
Het minimumbedrag is €15,- per seizoen.

Naam:Freek Algra
E-Mail:ledenadministratie@svmulier.nl
Telefoonnummer:06-20925565 of 0517-532046

Sponsoring
De volgende vormen van sponsoring zijn mogelijk:

  • Shirtsponsor elftal of 7-tal
  • Reclamebord sponsor
  • Bal sponsor
  • Programmablad sponsor
  • Mulier Koerier sponsor
  • Beschikbaar stellen van prijzen voor verloting
  • Site-reclame op www.svmulier.nl.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie, sponsorcommissie@svmulier.nl

Begunstiger SV Mulier
Sport is emotie. Dat geldt voor een actieve sporter, maar geldt dit niet eveneens voor een grote groep van liefhebbers die sport gewoon leuk vinden? Voor zo’n samenbundeling, een trefpunt van mensen, heb je als regel een vereniging nodig die het een en ander mogelijk maakt. SV Mulier is zo’n club die in deze regio graag hieraan invulling geeft; daarvoor is een budget nodig. Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers (onbetaalde krachten dus) bij onze clubbetrokken, maar dit is nog geen garantie voor financiële continuïteit. Daar is meer voor nodig.
Als u vindt dat SV Mulier een bestaansrecht heeft, dan maakt u van ons een fan van u. U kunt uw financiële steun bijvoorbeeld laten blijken middels een legaat of schenking. Onze zichtbare waardering zal zijn dat uw naam blijvend aan onze vereniging blijft verbonden. Wij zijn niet een vereniging die prijzen weggeeft, maar zorgen voor een zo breed mogelijke deelname van sporters.