Club van 50

Voor een bedrag van € 50 bent u al lid van deze club. De Club van 50 ondersteunt de vereniging op financieel vlak bij bijzondere projecten en activiteiten. Zo is het kunstgrasveld en de viering van het 50-jarig jubileum mede tot stand gekomen met steun van de Club van 50. Uw naam wordt tevens vermeld op de website en op een bord in de kantine. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Sipke de Boer, clubvan50mulier@gmail.com

Het bestuur van de Club van 50 wordt per 1 juli 2022 gevormd door Sipke de Boer, Merle Roffel, Harm Jilderda, Chris de Jong en Jan Geert Dijkstra

Hieronder de lijst met personen die lid zijn van de club van 50. De namen staan in alfabetische volgorde en de lijst is actueel per 19 november 2022.

Nummer Voornaam/Voorletter Achternaam
1 Joh. Adema
2 Otte Adema
3 Max Alen
4 Familie Algra
5 Pieter en Moniek Algra
6 D.S. Anema
7 Chuck Baarda
8 J. Bergsma
9 W.F. Bergsma
10 Arnold  Bergsma
11 Jaco Blokker
12 Elmer Boer de
13 Sipke en Sjoukje Boer de
14 Remco Boonstra
15 J. Brandsma
16 Oeds Broersma
17 Piet Brouwer
18 Thys Bruinsma
19 Marc Burger
20 Anton  Buwalda
21 H. de Jong
22 Chris de Jong
23 Michel de Jong
24 Jan Geert Dijkstra
25 Jasper en Lysbeth Dijkstra
26 Eize Douna
27 Bennie Dreyer
28 Sander  Elgersma
29 Egbert Jan Goslinga
30 Jaap Haitsma
31 Bert Haitsma
32 Klaas Jan Haitsma
33 Jeroen Haringa
34 Ate Harsta
35 Marcel Herrema
36 Hidde  Hiemstra
37 E. Hofstra
38 Andre Hofstra
39 Rinze  Hogenhuis
40 Titia Hooghiemstra
41 Peter Huisman
42 Jouke Huitema
43 Johannes Ijs van
44 Harm Jilderda
45 Paul Jongstra
46 Pieter Jonker
47 Jacobus Jorna
48 Floor Kleinjan
49 Jac Konig
50 Sjoerd Kooijenga
51 Perry Kooijenga
52 Willem Koopmans
53 Jaap Koopmans
54 Ciska Kroets
55 Wilco Kronemeijer
56 Baukje Kronemeijer
57 Marjan Kronemeijer
58 Sikke Leijendekker
59 S. Lemstra
60 Rene Meekma
61 Albert van der Meer
62 Jesse en Amerins  Molen van der
63 Mart Molen van der
64 Rudy Nauta
65 Adzer Nauta
66 Sjoerd Nicolai
67 F. Nijman
68 P. Nota
69 Heinz Palsma
70 Jan Ploegstra
71 C. Poortstra
72 Henk Posthumus
73 S. Reijenga
74 Bart Reijenga
75 D. Reinsma
76 Sjoerdje Reinsma-Terpstra
77 Wybren Reitsema
78 Sjouke Reitsma
79 Johannes Rienstra
80 Gerrit Roffel
81 Merle Roffel
82 Sanne Roffel
83 D. Schippers
84 J. van der Sloot
85 Sander  Spijksma
86 Herman Sprik
87 F. Sprik
88 Thomas Sprik
89 Geert Sprik
90 Jappie en Corrie Strikwerda
91 Peter Tjeerdema
92 J.W. Tol
93 Pepijn  Tolsma
94 Klaas Vries de
95 Jaap Vries de
96 Siebren Vries de
97 Rowan Vries de
98 Fam. Wagenaar
99 H. Waterlander
100 Roeland Waterlander
101 Arnold van der Wei
102 Wigle Westra
103 Sietze Wiersma
104 Jetse Witte de
105 H. Witteveen
106 R. van der Woude
107 Coby Yntema
108 Jan Ypma
109 Klaas Ypma
110 Mary Zaagemans
111 Pieter Zee van der
112 Luca  Zuiderveld
113 Evert Zwier
114 ? ?