Club van 50

Voor een bedrag van € 50 bent u al lid van deze club. De Club van 50 ondersteunt de vereniging op financieel vlak bij bijzondere projecten en activiteiten. Zo is het kunstgrasveld en de viering van het 50-jarig jubileum mede tot stand gekomen met steun van de Club van 50. Uw naam wordt tevens vermeld op de website en op een bord in de kantine. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Sipke de Boer, clubvan50mulier@gmail.com

Het bestuur van de Club van 50 wordt per 1 juli 2022 gevormd door Sipke de Boer, Merle Roffel, Harm Jilderda, Chris de Jong en Jan Geert Dijkstra.

Hieronder de lijst met personen die lid zijn van de club van 50. De namen staan in alfabetische volgorde en de lijst is actueel per 22 maart 2023.

Nr. Voornaam/-letter Achternaam
1 Johannes O. Adema
2 Otte Adema
3 Max Alen
4 Familie Algra
5 Pieter en Moniek Algra
6 D.S. Anema
7 Chuck Baarda
8 J. Bergsma
9 Johan Bergsma
10 Wiebe Bergsma
11 Arnold  Bergsma
12 Jaco Blokker
13 Elmer Boer, de
14 Sipke en Sjoukje Boer, de
15 Remco Boonstra
16 Abe Brandsma
17 Jelle Brandsma
18 Oeds Broersma
19 Piet Brouwer
20 Thys Bruinsma
21 Marc Burger
22 Anton  Buwalda
23 Hieke Jong, de
24 Chris Jong, de
25 Michel Jong, de
26 Jan Geert Dijkstra
27 Jasper en Lysbeth Dijkstra
28 Eize Douna
29 Bennie Dreyer
30 Sander  Elgersma
31 Egbert Jan Goslinga
32 Jaap Haitsma
33 Bert Haitsma
34 Klaas Jan Haitsma
35 Jeroen Haringa
36 Ate Harsta
37 Marcel Herrema
38 Hidde  Hiemstra
39 Enno Hofstra
40 André Hofstra
41 Rinze  Hogenhuis
42 Titia Hooghiemstra
43 Peter Huisman
44 Jan Huizenga
45 Johannes IJs, van
46 Harm Jilderda
47 Paul Jongstra
48 Pieter Jonker
49 Jacobus Jorna
50 Floor Kleinjan
51 Jac Konig
52 Sjoerd Kooijenga
53 Perry Kooijenga
54 Willem Koopmans
55 Jaap Koopmans
56 Ciske Kroets
57 Wilco Kronemeijer
58 Baukje Kronemeijer
59 Marjan Kronemeijer
60 Sikke Leijendekker
61 Simon Lemstra
62 René Meekma
63 Albert Meer, van der
64 Jesse en Amerins  Molen van der
65 Mart Molen van der
66 Rudy Nauta
67 Adzer Nauta
68 Sjoerd Nicolai
69 Frans Nijman
70 Paul Nota
71 Heinz Palsma
72 Jan Ploegstra
73 Catrinus Poortstra
74 Henk Posthumus
75 Siep Reijenga
76 Bart Reijenga
77 Durk Reinsma
78 Sjoerdje Reinsma-Terpstra
79 Wybren Reitsema
80 Sjouke Reitsma
81 Johannes Rienstra
82 Gerrit Roffel
83 Merle Roffel
84 Sanne Roffel
85 Doeke Schippers
86 J. Sloot, van der
87 Sander  Spijksma
88 Herman Sprik
89 Fred Sprik
90 Thomas Sprik
91 Geert Sprik
92 Jappie en Corrie Strikwerda
93 Peter Tjeerdema
94 J.W. Tol
95 Pepijn  Tolsma
96 Klaas Vries, de
97 Jaap Vries, de
98 Siebren Vries, de
99 Rowan Vries, de
100 Familie Wagenaar
101 Henk Waterlander
102 Roeland Waterlander
103 Arnold Wei, van der
104 Wigle Westra
105 Sietze Wiersma
106 Jetse Witte, de
107 Huub Witteveen
108 René Woude, van der
109 Coby Yntema
110 Jan Ypma
111 Klaas Ypma
112 Mary Zaagemans
113 Pieter Zee, van der
114 Luca  Zuiderveld
115 Evert Zwier