Reactie SV Mulier naar aanleiding van mogelijke gezondheidsrisico’s kunstgrasvelden

Woensdag 5 oktober jl. is er in het programma ZEMBLA aandacht geschonken aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberkorrels, het zogenaamde rubbergranulaat, op kunstgrasvelden. Ook bij leden en ouders van leden van Mulier heeft dit logischerwijs geleid tot een aantal verontruste reacties.

De KNVB wijst er op dat er door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek is gedaan naar de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberkorrels. Bij die onderzoeken is niet gebleken dat spelen op kunstgras risico’s met zich meebrengt. Het bestuur van Mulier wil dat iedereen gezond en veilig kan voetballen. In lijn met de bevindingen van het RIVM en de aanbevelingen van de KNVB, is er momenteel echter geen reden om aan te nemen dat voetballen op kunstgras niet veilig is. Ook gemeente Súdwest Fryslân heeft in een schrijven naar de clubs in de gemeente laten weten dat ze geen reden ziet om nu te stoppen met voetballen op kunstgras.

Kijk voor het standpunt van de KNVB op: http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/20788/knvb-begrijpt-onrust-maar-er-kan-gevoetbald-worden.

Voor veelgestelde vragen over het spelen op kunstgras kijk op: http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Er kan dus gewoon gespeeld worden op ons kunstgrasveld. Het spreekt voor zich dat ouders en leden uiteindelijk zelf kunnen beslissen of ze wel of niet deel willen nemen.
Wel is het bestuur van Mulier net als de KNVB van mening dat er snel nader onderzoek moet worden gedaan naar de risico’s van rubberkorrels zodat er voor ouders en leden duidelijkheid geschapen wordt.

Het bestuur van SV Mulier houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Zodra er meer nieuws is, communiceren we dit via onze website en de sociale media-kanalen.

Het bestuur van SV Mulier

9 oktober 2016 svmulier Bestuur No Comments