Op donderdag 20 december is de gezamenlijke slottraining met alle seniorenelftallen en de a junioren. De training begint om 19.30 uur en na de tijd is er wat muziek en een hapje en een drankje in de kantine. We hopen veel spelers/speelsters en publiek te begroeten en maken er een gezellige avond van! Tot donderdag […]

Alle seniorenleden van Mulier kunnen zich vanaf nu weer opgeven voor het Jan Cuperus Zaalvoetbaltoernooi met aansluitend een stamppotbuffet in de kantine van SV Mulier. Iedereen kan zich  opgeven bij de leider(s) van jullie team of de TC. Geef dan ook meteen even aan of je mee wilt eten met het stamppotbuffet! Het toernooi zal […]

Uit de oude doos: documenten uit 1968

Bij het opruimen van het archief kwamen de volgende documenten bovendrijven: de aanvraag voor toelating bij de KNVB en de goedkeuring van de KNVB over de statuten van de club. Deze documenten zijn van het jaar 1968! Een mooi stukje geschiedenis van de mooiste voetbalclub van Witmarsum, die inmiddels alweer 66 jaar bestaat. 

Zaterdag 15 December 7.45 , het hele team in het donker op het Kaatsplein te wachten tot we kunnen vertrekken, normale mensen liggen nog op een oor, maar de JO15 krijg je niet gek, sommigen hadden een paar uur geleden nog kerstgala gevierd op school. Om 08.45 moest Mulier aantreden tegen Workum JO15 op papier […]