Nieuwe corona-maatregelen betekenen nog geen definitief einde voetbalseizoen

De KNVB en SV Mulier steunen de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, maar er heerste kort na de bekendmaking van de nieuwe maatregelen op maandag 23 maart veel onduidelijkheid omtrent de impact van deze nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, moet er natuurlijk wel duidelijkheid komen.

Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt het stopzetten van alle activiteiten bij sportverenigingen tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was. 

De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:

  • Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
  • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
  • Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
  • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
  • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen voor de sportwereld verlengd worden;
  • Tot 1 juni kunnen er geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien worden georganiseerd.

Drie scenario’s

De wedstrijden en competities in de sport vallen dus nu buiten het besluit om evenementen en bijeenkomsten te verbieden tot 1 juni. Over het verdere verloop binnen de sport zal pas een besluit worden genomen in de aanloop naar 6 april. Maar op basis van het besluit van de overheid is besloten geen wedstrijden met publiek te spelen voor 1 juni. De KNVB volgt zoals eerder gezegd het advies van het RIVM, dat nu tot en met 6 april reikt. De KNVB begrijpt zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden 6 april waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s. 

De drie scenario’s waar de KNVB nu mee werkt luiden als volgt: 

  • De competities worden uitgespeeld voor 30 juni (tot juni zonder publiek);
  • De competities worden uitgespeeld na 30 juni* (dit geldt alleen voor profvoetbal en is afhankelijk van de uitkomsten van de UEFA-kalenderwerkgroep);
  • De competities worden niet uitgespeeld.

De komende periode blijft de KNVB in overleg met alle betrokkenen in deze en wordt de communicatie vanuit de overheid in relatie tot het besluit over de sport afgewacht.