Mulier is op zoek naar een voorzitter

Jetze Spijksma heeft te kennen gegeven na de komende algemene ledenvergadering af te treden als voorzitter van SV Mulier. We zijn dus met ingang van november 2023 op zoek naar een voorzitter.

Naar wie zijn we op zoek?
De voorzitter is het gezicht en het aanspreekpunt van de vereniging. De voorzitter is gezamenlijk met de andere bestuursleden verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. De voorzitter vormt samen met de secretaris, de penningmeester en de overige bestuursleden het bestuur van de vereniging.

We zoeken iemand die:

 • “feeling” heeft met de vereniging SV Mulier
 • leiding kan geven aan bestuur en commissies
 • het overzicht kan bewaren
 • een luisterend oor biedt aan leden en vrijwilligers
 • overtuigingskracht heeft, inspireert en duidelijk kan communiceren

De voorzitter heeft onder andere de volgende taken:

 • De algemene vergadering van de vereniging voorzitten en de agenda hiervoor opstellen. Deze vergadering vindt 1x per jaar plaats in november.
 • De bestuursvergaderingen voorzitten en de agenda’s hiervoor opstellen.
  Deze vergaderingen vinden tijdens het seizoen 1x per maand plaats.
 • Leiding geven aan het bestuur. Denk hierbij aan het uitvoeren van het beleidsplan van de vereniging, het coördineren van de verschillende taken binnen de vereniging en het nemen van initiatieven. Hierbij overlegt de voorzitter met de bestuursleden en de commissievoorzitters over de te bespreken onderwerpen.
 • Zorg dragen dat de statuten en reglementen van de vereniging en de voorschriften van de KNVB worden nageleefd.
 • Zorg dragen en controleren dat genomen besluiten uit de algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen en commissievergaderingen worden uitgevoerd.
 • De vereniging vertegenwoordigen. Zowel intern als naar buiten toe. Voorbeelden zijn de afstemming met de diverse commissies, het onderhouden van contacten met de KNVB en overleg met functionarissen van andere verenigingen.

Wat kan je van de vereniging verwachten?

 • Een bloeiende en gezellige vereniging met veel activiteiten tijdens het seizoen
 • Veel enthousiaste vrijwilligers
 • Goede ondersteuning tijdens het inwerktraject door bestuurs- en commissieleden

Is dit iets voor jou of heb jij de gouden tip? Laat het ons weten door te mailen naar info@svmulier.nl of kom in contact met onze secretaris Matteke Feenstra via 06-15015707.