Mulier Heren 7×7 18+ vrijdagavond

Mulier Heren 7×7 18+ speelt op een aantal vrijdagavonden een competitieronde op half veld. De clubs wisselen elkaar af als gastheer op de speelavonden.

Selectie Mulier Heren 18+ 7×7 vrijdagavond 2022-2023

Max Alen Reinder Huisman
Linze Bouma Harm Jilderda
Jan Geert Dijkstra Chris de Jong
Egbert-Jan Goslinga Siebe Lutgendorff
Sjoerd Ate Harsta Gert-Jan Meekma
Mark Hofstra Gabian van Popta
Trainer: Enno Hofstra
Leider: Thomas Sprik
Wasvrouw: Per toerbeurt
Trainingstijden: Di: 19:00 – 20:00

Do: 19:00 – 20:00


Sponsor SV Mulier Heren 7×7 18+ Vrijdagavond