Mulier heeft er 3 bestuursleden bij!

Dinsdagavond 19 maart vond er een extra algemene ledenvergadering plaats in de kantine van MFC It Fliet.

Belangrijkste punt van de agenda was het voorstel van het bestuur om Tjark Nelissen, Jesse van der Molen en Marc Burger te benoemen tot bestuurslid. Nadat deze drie kandidaten zich hadden voorgesteld kon het stemmen beginnen. Er waren geen bezwaren en met applaus van de aanwezige leden werden alle drie de kandidaten unaniem benoemd tot bestuurslid.

Het bestuur is erg blij met deze versterking en heeft hiermee weer een gezonde bezetting van 7 personen. Tjark Nelissen zal de rol van voorzitter op zich nemen. Jesse van der Molen schoof als lid van de technische commissie wel vaker aan bij vergaderingen van het bestuur en is nu dus officieel lid van het bestuur. Marc Burger is lid van de feestcommissie en zal onder andere de zaken vanuit die commissie in het bestuur bespreken.

Naast Marc, Jesse en Tjark (v.l.n.r. op de foto op de voorgrond) bestaat het bestuur uit Matteke Feenstra (secretaris), Geert Sprik (penningmeester), Melis Bergsma en Thys Bruinsma (v.l.n.r. op de foto op de achtergrond).