MFC It Fliet coronaproof!

De afgelopen weken heeft het bestuur van SV Mulier in samenwerking met de vrijwilligers van de diverse commissies veel nagedacht over de manier waarop we MFC It Fliet op een zo slim mogelijke manier coronaproof kunnen maken. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen veilig onze sportvelden kan betreden, zowel spelers, begeleiders als toeschouwers. Tegelijkertijd willen we  voldoen aan de regelgeving en de protocollen van de overheid en de KNVB. Met diverse maatregelen en aanpassingen menen we hier goed in te zijn geslaagd.

Over het terras is een tent geplaatst. Het resultaat mag er zijn! Het past allemaal precies en ziet er netjes uit. Iedereen kan nu droog en warm zitten. Net als iedereen vragen we hier ook iedereen om niet te schuiven met tafels en stoelen, een zitplaats te zoeken en afstand te houden.

 

Ook zijn er een tweetal tenten geplaatst op het bijveld. Hierin kunnen de spelers zich omkleden en ook kan hier de wedstrijdbespreking en de bespreking in de rust gedaan worden. Dit is nodig om meer kleedruimte te creëren op de drukke momenten op zaterdag.

 

De kantine heeft een aparte in- en uitgang. Deze zijn aangegeven met posters. Ook zijn er spatschermen geplaatst bij de kassa en zijn de tafels en stoelen zó neergezet dat er voldoende afstand gehouden kan worden. Iedereen dient te gaan zitten. Staan is dus niet toegestaan. Er is plaats voor maximaal 48 mensen in de kantine. Koffie schenken in de rust van een thuiswedstrijd van Mulier 1 doen we buiten vóór de kantine.

 

 

 

 

 

 

 

Tot slotte hebben we een drietal stoepborden aangeschaft waarop in kernachtige bewoordingen de regels van ons sportcomplex geformuleerd staan. Hiermee willen we iedereen welkom heten op ons sportvelden en tegelijkertijd nogmaals wijzen op de looproutes en degeldende spelregels in de kantine, het terras en langs de lijn.

Heb je tips of aanmerkingen, meld je dan bij iemand van het bestuur.