Lid worden

Wil je lid worden van SV Mulier? Meld je dan meteen aan door dit formulier in te vullen. Dit kan helemaal op de computer ingevuld worden en er hoeft dus niks meer geprint, gescand of op de post gedaan te worden. Vergeet niet om nog wel een kopie legitimatiebewijs te mailen. Het “oude” formulier dat je nog uit moet printen kan je hier vinden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de ledenadministrateur via ledenadministratie@svmulier.nl, Freek Algra, De Tsjasker 28, 8748 DW, Witmarsum, tel.: 06-20925565 of 0517-532046.

Kijk ook hier voor meer informatie over bijvoorbeeld de contributie en opzeggen van het lidmaatschap.