Jeugd weer voorzichtig het voetbalveld op

De op 21 april door het kabinet aangekondigde stappen om de coronapandemie de baas te worden, bieden het eerste lichtpuntje om het amateurvoetbal weer op gang te brengen. De hoofdzaak van de aangekondigde besluiten is dat het voor jeugd vanaf 29 april weer is toegestaan om georganiseerd en beheersbaar te gaan sporten.

Kinderen van 12 jaar en jonger (basisschoolleeftijd) hoeven hierbij niet per se de 1,5 meter afstand  aan te houden. Voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar (middelbare school) is dit ook toegestaan mits zij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Wat dit voor de voetbalsport betekent, is momenteel nog niet helemaal duidelijk. De verenigingen zouden onder deskundige begeleiding voetbalactiviteiten voor de jeugd organiseren zoals trainingen en alternatieve voetbalvormen. Competities starten echter niet voor het najaar en de kantine en de kleedkamers blijven voorlopig nog dicht. Ouders mogen niet langs de lijn staan en ook is het de bedoeling om niet-leden de gelegenheid te geven mee te doen.

De KNVB is momenteel in overleg met de overheid over maatregelen om het voetbal “coronaproof” te maken. Het plan is dat het amateurvoetbal voorzichtig en gefaseerd weer op gang komt, waarbij er begonnen wordt met de jeugd. Nu er groen licht is om hiermee verder te gaan, worden voetbalvormen, trainingen, protocollen en tips (zoals het vaststellen van de beste route om groepsvorming tegen te gaan) verder ontwikkeld om de verenigingen, coaches en vrijwilligers straks goedbeslagen op weg te helpen en te ondersteunen door verenigingsadviseurs en technisch jeugdcoördinatoren.

Wat er op korte tijd mogelijk is bij SV Mulier en wanneer de traininsactiviteiten voor de jeugd weer hervat kunnen worden, is op dit moment nog onduidelijk. Deze week heeft de KNVB contact met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het NOC*NSF. Naar aanleiding hiervan zal er sportbreed een protocol worden opgesteld om de veiligheid te waarborgen voor alle sportverenigingen in Nederland. Dit protocol hoopt de KNVB deze week nog te kunnen rondsturen naar de clubs. Het  bestuur van SV Mulier wacht de resultaten van dit overleg en dit protocol af en zal vervolgens de leden informeren over de te nemen vervolgstappen.

Het bestuur van SV Mulier