Jeugd SV Mulier gaat weer trainen

Het kabinet heeft bepaald dat de jeugd georganiseerd en onder begeleiding weer mag gaan trainen. De jeugdcommissie van Mulier heeft hier meteen op ingehaakt en alle acties in gang gezet om woensdag 29 april weer te kunnen gaan trainen. De kinderen staan namelijk te popelen om weer los te kunnen.

Natuurlijk moeten hierbij de nodige voorzorgsmaatregelen en richtlijnen in acht worden genomen. Mulier zal dan ook het sportprotocol volgen dat de NOC*NSF heeft opgesteld. Dit protocol behelst een serie aan regels en maatregelen waaraan de club, ouders, trainers en kinderen zich aan dienen te houden. De KNVB heeft dit protocol verder uitgewerkt en een “vertaalslag” gemaakt vooor het voetbal. Lees hier alles over de ondersteuning vanuit de KNVB.

Een paar belangrijke punten van deze protocollen zijn de volgende:

-Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden bij het sporten, jongeren van 13 t/m 18 jaar moeten dit wel
-Geen ouders langs de lijn
-Ouders zetten de jeugd af op de parkeerplaats of de jeugd komt op eigen gelegenheid (lopend of op de fiets)
-Douchen doen we thuis, kleedkamers zijn gesloten
-Bij klachten of bij klachten in je gezin blijf je thuis
-Ga voordat je naar het sportveld gaat naar de WC
-Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training aan op het sportveld
-Er is altijd een vrijwilliger namens de vereniging aanwezig (de corona-coördinator) die controle houdt op naleving van de regels
-Materialen worden alleen door trainers gepakt en weer opgeborgen
-Na afloop van de training gaat het hek van het complex weer op slot
-Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

Verder bepalen trainers zelf of ze training geven. Ook voor de kinderen zijn de trainingen vrijblijvend: ze bepalen zelf óf ze gaan trainen en hoe vaak ze willen trainen. VTON (de voetbalmethode waar SV Mulier mee werkt) heeft in de app trainingen opgenomen die “coronaproof” zijn. Dit geldt dan met name voor de jeugd vanaf 13 jaar, aangezien bij deze groep de 1,5 meter afstand gehandhaafd moet blijven.

Het is de bedoeling dat de trainingen de hele maand mei zullen duren. De jeugd en ouders zijn op de hoogte gesteld van de trainingen. Ook zijn niet-leden welkom om aan te sluiten bij de trainingen. Neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie. Verder is de gemeente op de hoogte gesteld dat Mulier van plan is om de trainingen weer op te starten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur en de jeugdcommissie van SV Mulier