Jan Cuperus Toernooi zaterdag 7 januari

Na twee seizoenen corona is het op zaterdag 7 januari eindelijk weer zo ver: het Jan Cuperus Toernooi!

Dit zaalvoetbaltoernooi is bedoeld voor alle leden van Mulier en vindt dit jaar weer plaats in de Schuttersveldhal in Sneek. ’s Ochtends komt de jeugd in actie en ’s middags is het de beurt aan de senioren. Het precieze schema wordt later bekend gemaakt en voor meer informatie en kun je terecht bij je leider. Opgave voor de jeugd gaat via de jeugdcommissie en de senioren kunnen bij hun leiders terecht.

Aansluitend aan het Jan Cuperus Toernooi is er weer het traditionele stamppotbuffet. Dit vindt plaats vanaf ongeveer 18:30 uur. Voor het buffet wordt een kleine bijdrage gevraagd van €5,-. Voor het stamppotbuffet zijn niet alleen de spelers maar ook alle vrijwilligers, sponsoren en iedereen die Mulier een warm hart toedraagt uitgenodigd. Ook ieders partner is van harte welkom! Opgave voor de spelers (en hun partner) gaat net als bij het Jan Cuperus Toernooi via de leider en vrijwilligers, sponsoren, donateurs en andere liefhebbers kunnen zich opgeven via kantinemulier@outlook.com of info@svmulier.nl.

Wij hopen op ieders komst en gaan er samen voor zorgen dat het weer een gezellige dag wordt!

Tot zaterdag 7 januari!

Het bestuur, de technische commissie en de jeugdcommissie van SV Mulier