Hoofdpunten uit de Algemene Ledenvergadering

Aan de leden van SV Mulier:

Op vrijdag 25 november heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hierin is het afgelopen seizoen besproken en zijn onder andere de sportieve prestaties, de georganiseerde activiteiten en de financiën aan bod gekomen. Daarnaast is uiteraard de toekomst van de vereniging besproken.

Matteke Feenstra nieuwe secretaris SV Mulier
De algemene ledenvergadering heeft ingestemd met de benoeming van Matteke Feenstra als nieuwe secretaris van SV Mulier. Na meer dan 10 jaar heeft Sandra Wagenaar-van Hoek er namelijk besloten om er een punt achter te zetten. We zijn erg blij dat Matteke haar functie wil overnemen en we hebben afgesproken dat ze dit eerst voor één jaar doet. We willen Sandra heel erg bedanken voor haar jarenlange inzet en wensen Matteke veel succes in haar nieuwe rol.

Contributieverhoging per 01-01-2023
Op voorstel van het bestuur heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met een voorstel voor de verhoging van de contributie van € 10 per jaar, wat neerkomt op een verhoging van € 2,50 per kwartaal. Deze aanpassing gaat in op 01-01-2023 en zal dus bij de eerstvolgende contributieronde toegepast worden. Kijk voor de contributie per leeftijdscategorie op https://www.svmulier.nl/clubinfo-2/lidmaatschap/

Wiebe Bergsma 45 jaar wedstrijdsecretaris
Tot slot hebben we Wiebe Bergsma in het zonnetje gezet. Al 45 jaar lang is hij namelijk als wedstrijdsecretaris bijna dagelijks aan het bellen en mailen met tegenstanders, leiders van Mulier en de KNVB om ervoor te zorgen dat wedstrijden worden verplaatst, tijden worden aangepast en de boxindelingen worden gemaakt. Chapeau Wiebe!

Vragen? Stel ze gerust via de mail of neem persoonlijk contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur van SV Mulier