Herinnering: algemene ledenvergadering komende vrijdag!

Komende vrijdag 12 november om 20:00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats in de kantine van MFC It Fliet.

Het belooft een bijzondere ledenvergadering te worden want naast de presentatie van het jaarverslag van vorig seizoen komt ook het seizoen 2019-2020 aan bod. Vorig jaar hebben we vanwege corona namelijk geen ledenvergadering gehouden en daardoor passeren er tijdens deze ledenvergadering twee seizoenen de revue.

Hieronder nogmaals de agenda voor de vergadering. Wie de stukken voor de vergadering alvast wil ontvangen kan een mail sturen naar info@svmulier.nl. De stukken liggen daarnaast op de dag van de vergadering vanaf 19:30 uur ter inzage klaar in de kantine.

Het bestuur van SV Mulier

10 november 2021 svmulier Bestuur No Comments