Glasvezel in Witmarsum: plak een poster en win een taart!

Dorpsbelang Witmarsum en SV Mulier zetten zich samen met Delta Fiber Netwerk (DFN) in om glasvezel in Witmarsum te realiseren. In het buitengebied rondom Witmarsum wordt al glasvezel aangelegd en als bruisend verenigingsdorp moeten we tenslotte niet achterblijven.

Om meer animo te krijgen voor de realisatie van glasvezel in Witmarsum heeft DFN in samenwerking met Mulier een leuke actie bedacht.

Hoe werkt het?

  • Bewoners van Witmarsum krijgen een poster toegestuurd die ze achter het raam moeten plakken om deel te nemen. Er worden raamposters naar elk adres in Witmarsum gestuurd
  • Op zaterdag 9, 16 en 23 oktober worden telkens 4 taarten verloot onder de adressen die de poster achter het raam hebben. Normaal gesproken wordt dit gedaan met het plaatselijk belang, maar in Witmarsum is Mulier de initiatiefnemer. Uiteindelijk kunnen we via de clubactie een mooi bedrag voor de verenigingen bij elkaar brengen. (In Workum is er bijvoorbeeld een cheque van €11.500 euro uitgereikt!)

Uitreiking van de taarten

  • Op 9, 16 en 23 oktober worden de taarten uitgereikt op MFC It Fliet. U krijgt bericht als u gewonnen hebt.

Aanmelden voor glasvezel

  • Geïnteresseerde bewoners kunnen op de site www.GunWitmarsumGlasvezel.nl aanmelden via een link van Delta of Caiway, de deelnemende dienstaanbieders.
  • Als men aanmeldt via zo’n link krijgt Dorpsbelang Witmarsum €50,- en de deelnemer zelf krijgt €25,-
  • Bij een succesvolle campagne ontvangt dorpsbelang het bedrag en een deel hiervan komt bij Mulier terecht. Om de bijdrage van € 50 werkelijk te ontvangen is er een deelname van 35% nodig in Witmarsum.  Andere plaatsen in Friesland gingen ons voor, dus het is zeker haalbaar.