Geef je op voor het Jan Cuperus Toernooi!

Alle seniorenleden van Mulier kunnen zich vanaf nu weer opgeven voor het Jan Cuperus Zaalvoetbaltoernooi met aansluitend een stamppotbuffet in de kantine van SV Mulier. Iedereen kan zich  opgeven bij de leider(s) van jullie team of de TC. Geef dan ook meteen even aan of je mee wilt eten met het stamppotbuffet!

Het toernooi zal plaatsvinden op 5 januari 2019 in de Schuttershal in Sneek. Aanmelden kan tot en met 20 december, dus hou hier rekening mee! De tijden en het speelschema zullen hierna zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.

Voor het stamppotbuffet wordt een kleine bijdrage gevraagd van €5,-. Wij hopen op jullie komst en willen er samen voor zorgen dat het weer een gezellige dag wordt!

20 december 2018 svmulier Bestuur No Comments