Extra ledenvergadering op donderdag 7 december

Op donderdag 7 december om 19.30 uur vindt er in de kantine een extra ledenvergadering plaats. De vergadering is bedoeld voor het definitief vaststellen van de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze nieuwe documenten zijn te vinden in dit bericht: 

Algemene Ledenvergadering op 13 november!

Hieronder de agendapunten van de vergadering: 

Extra Algemene Ledenvergadering

Datum:      7 december 2017
Tijdstip:     19:30 uur
Locatie:     MFC It Fliet te Witmarsum

Agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Ter vaststelling notulen ALV 13 november 2017. De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de kantine. Leden die eerder de notulen willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken bij de secretaris of door een mail te sturen naar info@svmulier.nl.
  3. Definitief vaststellen statuten (stukken beschikbaar op www.svmulier.nl)
  4. Definitief vaststellen huishoudelijk reglement (stukken beschikbaar op www.svmulier.nl)
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

 

20 november 2017 svmulier Bestuur No Comments