Extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 maart

Op dinsdagavond 19 maart om 19:30 organiseert het bestuur van SV Mulier een extra Algemene Ledenvergadering.

De uitnodiging en agenda voor deze vergadering is inmiddels naar alle leden verstuurd. Belangrijkste agendapunt deze avond is het voorstel van het bestuur om drie leden te benoemen tot bestuurslid. Sinds het vertrek van voorzitter Jetze Spijksma zijn er slechts 4 bestuursleden over en dat maakt het besturen van onze mooie vereniging er niet eenvoudiger op. Gelukkig hebben een drietal  betrokken leden aangegeven het bestuur te willen versterken. Hier zijn we uiteraard heel erg blij mee en we zijn van mening dat we met Tjark Nelissen, Jesse van der Molen en Marc Burger drie topkandidaten hebben gevonden.

Bestuursleden worden benoemd door de leden van onze vereniging en aangezien de eerstvolgende ledenvergadering pas in november op de kalender staat heeft het bestuur besloten deze tussentijdse vergadering in te lassen.

Uiteraard is er vóór en tijdens de vergadering alle gelegenheid om vragen te stellen en eventuele bezwaren in te dienen. Ook is er natuurlijk de mogelijkheid om jezelf te kandideren als bestuurslid. Geef dit dan wel van tevoren aan bij de secretaris van SV Mulier, Matteke Feenstra, via info@svmulier.nl. Ook voor andere vragen kun je terecht bij de secretaris.

Kom dus op dinsdagavond 19 maart om 19:30 naar de kantine en steun de benoeming van deze 3 kandidaten!

Het bestuur van SV Mulier