Definitieve indeling jeugd bekend!

De afgelopen weken is er hard gewerkt om tot een definitieve indeling van de jeugdteams te komen. In eerste instantie heeft de jeugdcommissie een voorlopige indeling, naar leeftijd, kwaliteit en eventueel woonplaats, gemaakt. Deze is besproken met het jeugdkader. Bij de indeling proberen we een goede inschatting te maken in welk team de spelers het beste tot hun recht komen. Met de inbreng van de jeugdkaderleden zijn we tot de definitieve indeling gekomen.

Mocht je nog vragen hebben over de indeling, dan kan je contact opnemen met iemand van de jeugdcommissie of mailen naar jeugdcommissie@svmulier.nl

Sportieve groet,

De jeugdcommissie van de SV Mulier