Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is onmisbaar voor een goede vereniging
Onze vereniging drijft zoals alle clubs op vrijwilligers. Deze zorgen er met elkaar voor dat een organisatie als de onze draaiende wordt gehouden. Slechts insiders weten hoeveel tijd, inspanning en energie het kost om jaarlijks alle taken zo goed mogelijk verricht te krijgen. Dit varieert van het organiseren van een voetbaltoernooi tot het trainen van een jeugdteam, het wassen van sporttenues tot het bijhouden van de website.

Grote en kleine taken dus die eigenlijk gespreid zouden moeten worden over zoveel mogelijk mensen. Dat maakt een organisatie als die van S.V. Mulier minder kwetsbaar op het moment dat een vrijwilliger door welke oorzaak dan ook afhaakt. Vanuit dat oogpunt bekeken vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk leden als niet-leden (bijvoorbeeld ouders, begeleiders) één taak op zich zou moeten nemen. Een vereniging is geen sportschool waar alles tegen betaling geregeld wordt, maar een organisatie die continu in beweging is, aandacht behoeft en die puur drijft op menskracht. Daarom verwachten we van onze nieuwe leden en/of hun ouders/verzorgers, om op het inventarisatieformulier aan te geven wat men op dit moment voor de vereniging doet of bij welke taken men in de zeer nabije toekomst wel behulpzaam zou willen zijn.

Temeer, als men weet dat:
– Het elk seizoen een grote inspanning vraagt om alle teams van voldoende trainers en leiders te voorzien
– Er sprake is van onderbezetting bij commissies
– De websitebeheerder wekelijks veel tijd kwijt is met de website
– We als bestuur te weinig tijd en personeel hebben om de kwaliteit van de trainingen te vergroten, het ledenaantal te vergroten en de betrokkenheid van de leden te vergroten

Maar daar staat ook wat tegenover:
– Gezelligheid en waardering
– Mogelijkheden om cursussen te volgen
– Samenwerking met andere vrijwilligers
– Goede begeleiding

Begeleiding
Zoals al eerder opgemerkt: je werkt nooit alleen, maar altijd met 1 of meerdere vrijwilligers samen. Daarnaast is er altijd iemand aanwezig die jou zal begeleiden.

Meehelpen of meer weten?
We kunnen voor alle commissies nog wel mensen gebruiken. Wil je meehelpen bij één of meerdere taken? Meld je bij iemand van het bestuur, mail naar info@svmulier.nl of kom gewoon eens langs op Sportcomplex It Fliet. Als je niet zelf kunt helpen, ken je misschien wel iemand die dat wel wil.
Nogmaals, we verwachten niet van je dat je 7 dagen in de week wilt helpen. Alle taken worden afgestemd op de tijd en kwaliteit die vrijwilligers hebben en je moet natuurlijk iets gaan doen wat je leuk vindt.
Tot slot willen we nog wel het volgende benadrukken: Vrijwillig is niet vrijblijvend! Dat betekent dat als je iets afspreekt er ook op je gerekend wordt.