Lidmaatschap

Contributie
De contributiebedragen (inclusief verplichte afdracht aan de K.N.V.B.) voor het seizoen 2018-2019 zijn als volgt:

Contributie (per kwartaal)Kledingfonds (per kwartaal)
Senioren leden geboren voor 01-01-2000€ 32,50€ 4,50
35+ (7x7)€17,50€2,25
JO-19 geboren in 2000 en 2001€ 23.50€ 4,50
JO-17 geboren in 2002 en 2003€ 21,25€ 3,75
JO-15 geboren in 2004 en 2005€ 20,75€ 3,75
JO-13 en jonger geboren na 01-01-2006€ 18,50€ 3,75
Niet-spelende leden€ 10.50-
Inschrijfgeld nieuwe leden€ 5,00-

Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van een machtiging voor incasso. De contributie
wordt 4 maal per jaar van uw bankrekening afgeschreven. De contributie van het eerste kwartaal zal begin augustus 2018 afgeschreven worden, die van het tweede kwartaal begin oktober 2018, die van het derde kwartaal begin januari 2019 en die van het vierde kwartaal begin april 2019.

Lid Worden
Klik hier om meteen naar het aanmeldingsformulier te gaan.

Gaarne het formulier op de computer invullen en vervolgens printen en ondertekenen. Uw ingevulde en getekende inschrijvingsformulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs kunt u inleveren of opsturen naar de ledenadministratie: F. Algra.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk bij de ledenadministrateur mogelijk per 1 januari of 1 juli met een opzegtermijn van een maand (d.w.z. vóór respectievelijk 1 december en 1 juni). Restitutie van contributie bij voortijdige beëindiging kan niet plaatsvinden, behoudens in zeer bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur. Met nadruk willen wij erop wijzen dat wanneer een spelend lid zich afmeldt er natuurlijk de mogelijkheid bestaat om niet-spelend lid te worden. Op die manier kan dan een bijdrage worden geleverd ter ondersteuning van de vereniging.

Kledingfonds
Elke speler krijgt de beschikking over een volledig wedstrijdtenue. Het wedstrijdtenue blijft eigendom van de vereniging. De bijdrage wordt vier keer per jaar samen met de contributie aan het begin van het kwartaal geïncasseerd.

Wasgeld
De seniorenleden betalen tegelijkertijd met de inning van de contributie een bedrag aan wasgeld. De teamindeling zoals gemaakt voorafgaand aan het seizoen zal bepalen welk tarief elk lid gaat betalen.

Verhuizing
Als u verhuist graag even een bericht naar de ledenadministrateur.