Lidmaatschap en contributie

Contributie
De contributiebedragen voor het seizoen 2024-2025 zijn als volgt:

Contributie
(per kwartaal)
Kledingfonds
(per kwartaal)
Seniorenleden (geboren vóór 01-01-2006)€ 35,00€ 4,50
7x7 op vrijdagavond€ 20,00€ 2,25
JO-19 geboren in 2006 en 2007€ 26,00€ 4,50
JO-17 geboren in 2008 en 2009€ 23,75€ 3,75
JO-15 geboren in 2010 en 2011€ 23,25€ 3,75
JO-13 en jonger geboren ná 01-01-2012€ 21,00€ 3,75
Niet-spelend lid€ 13,00-
Inschrijfgeld nieuw lid€ 5,00-

Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van een machtiging voor incasso. De contributie wordt 4 maal per jaar van uw bankrekening afgeschreven. De contributie van het eerste kwartaal zal in juli 2024 afgeschreven worden, die van het tweede kwartaal begin oktober 2024, die van het derde kwartaal begin januari 2025 en die van het vierde kwartaal begin april 2025.

Lid Worden
Wil je lid worden van SV Mulier? Meld je dan meteen aan door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier kan op de computer ingevuld worden en met 1 druk op de knop verzonden worden. Je hoeft dus geen formulier meer uit te printen, in te vullen en deze vervolgens in te scannen en te mailen of op de post te doen. Vergeet niet om nog wel een kopie van een legitimatiebewijs op te sturen!

Lukt het niet dit formulier op de computer in te vullen? Het “oude” formulier is ook nog beschikbaar. Klik hier voor dit formulier.

Contactgegevens ledenadministratie

Naam:Freek Algra
E-Mail:ledenadministratie@svmulier.nl
Telefoonnummer:06-20925565
Straat:De Tsjasker 28
Adres:8748 DW Witmarsum

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk bij de ledenadministrateur per 1 juli of 1 januari. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand, d.w.z. dat opzegging van het lidmaatschap respectievelijk voor 1 juni of 1 december gedaan moet zijn. Restitutie van contributie bij voortijdige beëindiging kan niet plaatsvinden, behoudens in zeer bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur. Met nadruk willen wij erop wijzen dat wanneer een spelend lid zich afmeldt er natuurlijk de mogelijkheid bestaat om niet-spelend lid of lid van de Club van 50 te worden. Op die manier kan alsnog een bijdrage geleverd worden aan de vereniging.

Kledingfonds
Elke speler krijgt de beschikking over een volledig wedstrijdtenue. Het wedstrijdtenue blijft eigendom van de vereniging. De bijdrage wordt vier keer per jaar samen met de contributie aan het begin van het kwartaal geïncasseerd. Zie de bedragen in de tabel bovenaan deze pagina.

Wasgeld
De seniorenleden betalen tegelijkertijd met de inning van de contributie en de bijdrage aan het kledingfonds ook een bedrag aan wasgeld. De teamindeling zoals gemaakt voorafgaand aan het seizoen zal bepalen welk tarief elk lid gaat betalen. Het tarief voor spelers van de A-selectie is € 9 per persoon per kwartaal, voor Mulier 2 en 3 en de Vrouwen € 3,75 per kwartaal en voor de spelers van de 7×7 teams € 2,50 per kwartaal.

Minimaregelingen
Voor sommige mensen met een laag inkomen is het moeilijk om rond te komen en is de contributie van een sportvereniging niet op te brengen. Voor deze mensen zijn regelingen beschikbaar, waarbij de kosten van het lidmaatschap van een sportclub, zoals Mulier, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Wil je een beroep doen op een dergelijke regeling? Zoek dan zelf contact met één van onderstaande instanties:

  1. Stichting Leergeld Zuid-West Friesland, Postbus 66, 8600 AB Sneek – info@leergeldzwf.nl
  2. Jeugdsportfonds Friesland, De Opslag 61, 8448 GV Heerenveen – friesland@jeugdfondssportencultuur.nl

Verhuizing en overige wijzigingen
Als u verhuist of als u een andere wijziging wilt doorgeven kunt u dit doorgeven via ledenadministratie@svmulier.nl