Lidmaatschap en contributie

Contributie
De contributiebedragen (inclusief verplichte afdracht aan de K.N.V.B.) voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt:

Contributie (per kwartaal)Kledingfonds (per kwartaal)
Seniorenleden geboren voor 01-01-2002€ 32,50€ 4,50
7x7 op vrijdagavond€17,50€2,25
JO-19 geboren in 2002 en 2003€ 23.50€ 4,50
JO-17 geboren in 2004 en 2005€ 21,25€ 3,75
JO-15 geboren in 2006 en 2007€ 20,75€ 3,75
JO-13 en jonger geboren na 01-01-2008€ 18,50€ 3,75
Niet-spelende leden€ 10.50-
Inschrijfgeld nieuwe leden€ 5,00-

Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van een machtiging voor incasso. De contributie wordt 4 maal per jaar van uw bankrekening afgeschreven. De contributie van het eerste kwartaal zal begin augustus 2020 afgeschreven worden, die van het tweede kwartaal begin oktober 2020, die van het derde kwartaal begin januari 2021 en die van het vierde kwartaal begin april 2021.

Lid Worden
Wil je lid worden van SV Mulier? Meld je dan meteen aan door dit aanmeldingsformulier in te vullen.

Gaarne het formulier op de computer invullen en vervolgens printen en ondertekenen. Uw ingevulde en getekende inschrijvingsformulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs kunt u inleveren of opsturen naar de ledenadministratie: F. Algra, De Tjasker 28, 8748 DW, Witmarsum, tel.: 0517-532046, e-mail: freekalgr@online.nl

Wil je eerst wat meer informatie? Mail dan naar info@svmulier.nl

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk bij de ledenadministrateur per 1 juli of 1 januari. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand, d.w.z. dat opzegging van het lidmaatschap respectievelijk voor 1 juni of 1 december gedaan moet zijn. Restitutie van contributie bij voortijdige beëindiging kan niet plaatsvinden, behoudens in zeer bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur. Met nadruk willen wij erop wijzen dat wanneer een spelend lid zich afmeldt er natuurlijk de mogelijkheid bestaat om niet-spelend lid of lid van de Club van 50 te worden. Op die manier kan alsnog een bijdrage geleverd worden aan de vereniging.

Kledingfonds
Elke speler krijgt de beschikking over een volledig wedstrijdtenue. Het wedstrijdtenue blijft eigendom van de vereniging. De bijdrage wordt vier keer per jaar samen met de contributie aan het begin van het kwartaal geïncasseerd. Zie de bedragen in de tabel bovenaan deze pagina.

Wasgeld
De seniorenleden betalen tegelijkertijd met de inning van de contributie en de bijdrage aan het kledingfonds ook een bedrag aan wasgeld. De teamindeling zoals gemaakt voorafgaand aan het seizoen zal bepalen welk tarief elk lid gaat betalen. Het tarief voor spelers van de A-selectie is € 9 per persoon per kwartaal, voor Mulier 2 en 3 en de Vrouwen € 3,75 per kwartaal en voor de spelers van het 35+ team € 2,50 per kwartaal. 

Verhuizing
Als u verhuist graag even een bericht naar de ledenadministrateur.