Lidmaatschap en contributie

Contributie
De contributiebedragen (inclusief verplichte afdracht aan de K.N.V.B.) voor het seizoen 2021-2022 zijn als volgt:

Contributie (per kwartaal)Kledingfonds (per kwartaal)
Seniorenleden geboren voor 01-01-2002€ 32,50€ 4,50
7x7 op vrijdagavond€17,50€2,25
JO-19 geboren in 2002 en 2003€ 23.50€ 4,50
JO-17 geboren in 2004 en 2005€ 21,25€ 3,75
JO-15 geboren in 2006 en 2007€ 20,75€ 3,75
JO-13 en jonger geboren na 01-01-2008€ 18,50€ 3,75
Niet-spelende leden€ 10.50-
Inschrijfgeld nieuwe leden€ 5,00-

Betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk door middel van een machtiging voor incasso. De contributie wordt 4 maal per jaar van uw bankrekening afgeschreven. De contributie van het eerste kwartaal zal begin augustus 2021 afgeschreven worden, die van het tweede kwartaal begin oktober 2021, die van het derde kwartaal begin januari 2022 en die van het vierde kwartaal begin april 2022.

Lid Worden
Wil je lid worden van SV Mulier? Meld je dan meteen aan door dit aanmeldingsformulier in te vullen.

Gaarne het formulier op de computer invullen en ondertekenen. Uw ingevulde en getekende inschrijvingsformulier met een kopie van een geldig legitimatiebewijs kunt u inleveren of opsturen naar de ledenadministratie: F. Algra, De Tjasker 28, 8748 DW, Witmarsum, tel.: 06-20925565 0517-532046, e-mail: freekalgr@online.nl

Wil je eerst wat meer informatie? Mail dan naar info@svmulier.nl

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk (per post of e-mail) mogelijk bij de ledenadministrateur per 1 juli of 1 januari. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand, d.w.z. dat opzegging van het lidmaatschap respectievelijk voor 1 juni of 1 december gedaan moet zijn. Restitutie van contributie bij voortijdige beëindiging kan niet plaatsvinden, behoudens in zeer bijzondere omstandigheden, te beoordelen door het bestuur. Met nadruk willen wij erop wijzen dat wanneer een spelend lid zich afmeldt er natuurlijk de mogelijkheid bestaat om niet-spelend lid of lid van de Club van 50 te worden. Op die manier kan alsnog een bijdrage geleverd worden aan de vereniging.

Kledingfonds
Elke speler krijgt de beschikking over een volledig wedstrijdtenue. Het wedstrijdtenue blijft eigendom van de vereniging. De bijdrage wordt vier keer per jaar samen met de contributie aan het begin van het kwartaal geïncasseerd. Zie de bedragen in de tabel bovenaan deze pagina.

Wasgeld
De seniorenleden betalen tegelijkertijd met de inning van de contributie en de bijdrage aan het kledingfonds ook een bedrag aan wasgeld. De teamindeling zoals gemaakt voorafgaand aan het seizoen zal bepalen welk tarief elk lid gaat betalen. Het tarief voor spelers van de A-selectie is € 9 per persoon per kwartaal, voor Mulier 2 en 3 en de Vrouwen € 3,75 per kwartaal en voor de spelers van het 35+ team € 2,50 per kwartaal.

Minimaregelingen
Voor sommige mensen met een laag inkomen is het moeilijk om rond te komen en is de contributie van een sportvereniging niet op te brengen. Voor deze mensen zijn regelingen beschikbaar, waarbij de kosten van het lidmaatschap van een sportclub, zoals Mulier, voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Wil je een beroep doen op een dergelijke regeling? Zoek dan zelf contact met één van onderstaande instanties:

  1. Stichting Leergeld Zuid-West Friesland, Postbus 66, 8600 AB Sneek – info@leergeldzwf.nl
  2. Jeugdsportfonds Friesland, De Opslag 61, 8448 GV Heerenveen – friesland@jeugdfondssportencultuur.nl

Verhuizing en overige wijzigingen
Als u verhuist of als u een andere wijziging wilt doorgeven kunt u dit doorgeven via info@svmulier.nl.