Instructies gebruik kunstgrasveld

Kunstgras Mulier

Instructiekaart Kunstgrasveld

 1. Het kunstgrasveld is voor officiële wedstrijden en trainingen. Balletje trappen mag op het oude trainingsveld
 2. Betreding alleen via looppoorten en schoonloopmatten. Niet over de hekken klimmen.
 3. Toegang alleen voor voetballers, leiders, coaches, trainers en wedstrijdofficials.
 4. Toegang alleen met schone voetbalschoenen met kunststofnoppen. Metalen noppen worden afgeraden.
 5. Geen etenswaren of dranken op de sportvelden. Bidons zijn toegestaan.
 6. Geen kauwgom op de speelvelden.
 7. Geen glaswerk op de speelvelden.
 8. Roken, vuur of hete voorwerpen op de speelvelden zijn absoluut verboden. Dit geldt ook voor de dug-outs.
 9. Ouders, supporters, overig publiek en huisdieren behoren achter speelveldomheining.
 10. Verplaatsbare grote doelen mogen niet gesleept of geduwd worden (optillen).
 11. Verplaatsbare doelen worden na gebruik opgeruimd op de daarvoor bestemde plaatsen.
 12. Verplaatsbare doelen niet over het hekwerk slepen maar door de toegangspoorten het veld opdragen.
 13. Aan het eind van de training- of wedstrijd verplaatsbare doelen opruimen op hun daarvoor bestemde plek.
 14. Tijdens wedstrijden mogen geen verplaatsbare doelen in de uitloopstroken staan.
 15. Niet met opzet cq. bewust tegen de omheining te schieten.
 16. Niet in de netten of ballenvangers te hangen of te klimmen.
 17. Voertuigen, kinderwagens en/ of buggy’s op speelveld zijn verboden.
 18. Het is verboden zich met de fiets rondom het veld te begeven. Fietsen horen in de fietsenstalling.
 19. Het is ten strengste verboden om scherpe voorwerpen (bijv. paraplu) in het kunstgrasveld te prikken.
 20. Spugen op de kunstgrasvelden is smerig gewoon niet doen.
 21. Meld beschadigingen of onvolkomenheden altijd direct via leider of trainer aan veldcoördinator.
 22. De vereniging behoudt zich het recht voor om schade te verhalen.