Historie

De SV Mulier is opgericht op 13 november 1967. De naam is afkomstig van een beroemde oud-Witmarsummer,Pim Mulier. Pim Mulier was, behalve ereburger van de gemeente Wûnseradiel, oprichter en inspirator van tal van sportbonden. De vader van Mulier, mr. Tjepke Mulier, was burgemeester van Wonseradeel. Bij de oprichting telde de vereniging 92 leden.

Vv Mulier
De SV Mulier had een voorganger in Witmarsum. Reeds in 1947 kende Witmarsum de vv Mulier. Men speelde toen in een zwart-wit tenue. Aan Pim Mulier was overigens toestemming gevraagd om zijn naam te mogen gebruiken. Die toestemming werd verleend nadat antwoord was gegeven op een groot aantal vragen. Deze vereniging kreeg te maken met bekende problemen: trainingsopkomst, conflicten op het veld, rivaliteit tussen naburige gemeenten enzovoorts.

SV Mulier
In de jaren zestig waren voetballiefhebbers van het voetballen aangewezen op naburige dorpen. In deze periode organiseerde de middenstand zo nu en dan in het kader van bedrijfsvoetbal oefenwedstrijden. Steeds vaker kwam de gedachte naar boven dat er een vereniging moest komen en een sportaccommodatie. In de dorpskrant De Koepel werd vervolgens een oproep gedaan om een voetbalvereniging op te richten. Met succes. De gemeente stelt het nodige geld beschikbaar voor een sportveld. Een veld dat overigens gedeeld moest
(en moet) worden met de kaatsvereniging. In 1983 werd een kantine gebouwd. In 1988 kan een tweede veld in gebruik worden genomen.

Hoogtepunten
1968 – 1969 Mulier 1 kampioen. Promotie naar de tweede klasse FVB
1977 – 1978 Mulier 1 kampioen
1983 – 1984 promotie naar de eerste klasse van de FVB
2002 – 2003 Mulier 1 kampioen derde klasse. Promotie naar de tweede klasse

25 jaar Mulier
Op 13 november 1992 werd in de Gekroonde Roskam eem grote revue opgevoerd: “Is fuotbal oarloch?”

40 jaar Mulier
Op 13 november 2007 bestond SV Mulier 40 jaar. Dit feit werd in het weekend van 12 oktober op grootse wijze met veel activiteiten en een grote feesttent met muziek en dans gevierd. Veel oud- leden waren aanwezig en maakten gretig gebruik van de mogelijkheid om o.a. een foto tentoonstelling te bezoeken.