Uitslag verloting jubileum

1e prijs € 500,- Jan Ypma 2e prijs € 300,- Chris Kuipers 3e prijs € 150,- Feikje v/d Molen 4e prijs € 100,- Sjoukje Algra 5e prijs € 100,- Cris 6e prijs € 75,- Johanna Joustra 7e prijs € 75,- J.Strikwerda 8e prijs € 75,- Catrinus Nadema 9e prijs € 75,- Atze Hendriks 10e prijs […]

Geachte leden en oud leden, Zoals de meesten van jullie allemaal wel weten is SV Mulier  opgericht op 13 november 1967. Dat betekent dat SV Mulier dit jaar 50 jaar bestaat. Dat is niet zomaar een feit waaraan het bestuur zonder meer voorbij wil gaan. De jubileumcommissie  heeft zich beziggehouden met de organisatie van een […]

Het had dit jaar zo maar ons 70-jarig jubileum kunnen zijn. Niet iedereen weet dit, maar in 1947 word in Witmarsum de voetbalvereniging Mulier opgericht als eerbetoon aan de in Witmarsum geboren sportpionier Pim Mulier. Dit gaat niet zomaar er is een uitgebreide briefkaartwisseling nodig waarin Mulier talloze vragen stelt nodig voordat deze toestemming geeft […]

Dameselftal In 1984 richt S.V. Mulier een dames elftal op. Op de foto staat het allereerste dameselftal. Het team wordt gesponsord door Café Snackbar Anita. Staan: Sponsor Dhr van Zwol, Dinie de Vries, Wilma de Vreeze, Maaike van Wigcheren, Korrie Brouwer, Coby Bouma, Titia Westra, Hotske Huisman en leider Lucas Kroon Gehurkt: Mw van Zwol, […]

In het seizoen 1968/1969 wordt Mulier 1 voor het eerst kampioen. Speciaal voor deze gelegenheid schrijft familie Zuidema een lied. Op de foto’s staan het stukje uit de krant naar aanleiding van de feestavond en de tekst van het lied. Als iemand nog weet wat de melodie was of het nog ergens heeft liggen dan […]