Roland keerde afgelopen seizoen terug op het ‘oude nest’ met als doel weer lekker te gaan voetballen en ouderwets doelpunten te maken. Vorige week tegen Lions’66 wist Roland zijn 99e competitiedoelpunt te maken en dus was er nog maar eentje nodig om de magische grens van 100 competitie doelpunten voor Mulier te bereiken. Dit wist […]

De komende weken komen we weer bij de deuren langs om loten te verkopen voor De Grote Clubactie. Dit doen we samen met de tennisvereniging en de gymnastiekvereniging. Een groot deel van de opbrengst van de loten komt ten goede van de verenigingen. Dus koop 1 of meerdere loten en steun hiermee uw vereniging!   […]

Mededeling vanuit het MFC It Fliet bestuur

Beste mensen, Regelmatig worden wij geconfronteerd met klachten van bewoners grenzend aan het sportcomplex It Fliet over geluidsoverlast en achterlatende rommel. Daarnaast vinden wij op het complex kapot glas, kartonpakken etc. en hangt de jeugd soms tot laat in de avond daar rond met de nodige harde muziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons meubilair, […]

Teamindelingen senioren Mulier 2019/2020

A-selectie Johan van Abbema Folmer de Boer Bartele Boersma Marc Burger Jan Geert Dijkstra Egbert-Jan Goslinga Sjerp Jan Heeres Hidde Hiemstra Chris de Jong Jesse van der Molen Mart van der Molen Siebe Jan Otten Arjen van Popta Gabian van Popta Sander Spijksma Thijs Witteveen Jorn Hofstra (nog wel JO-19) Jan Piebenga (nog wel JO-19) […]