Mededeling vanuit het MFC It Fliet bestuur

Beste mensen, Regelmatig worden wij geconfronteerd met klachten van bewoners grenzend aan het sportcomplex It Fliet over geluidsoverlast en achterlatende rommel. Daarnaast vinden wij op het complex kapot glas, kartonpakken etc. en hangt de jeugd soms tot laat in de avond daar rond met de nodige harde muziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons meubilair, […]

Teamindelingen senioren Mulier 2019/2020

A-selectie Johan van Abbema Folmer de Boer Bartele Boersma Marc Burger Jan Geert Dijkstra Egbert-Jan Goslinga Sjerp Jan Heeres Hidde Hiemstra Chris de Jong Jesse van der Molen Mart van der Molen Siebe Jan Otten Arjen van Popta Gabian van Popta Sander Spijksma Thijs Witteveen Jorn Hofstra (nog wel JO-19) Jan Piebenga (nog wel JO-19) […]

Afgelopen zaterdag was de slotdag van SV Mulier. Doel was vooral om niet alleen met de vrijwilligers en jeugd)spelers af te sluiten, maar vooral ook met veel ouders. Gezien de opkomst is dit geslaagd. Het mooie weer werkte hier uiteraard ook aan mee.   Om 16:00 uur werd er gestart met voetgolf. De jeugdspelers konden […]

Op zaterdag 25 mei organiseren we weer het traditionele slotfeest. Alle teams hebben dan (ijs en weder dienende) hun wedstrijden gespeeld. Rond 16:00 uur beginnen dan de spelen voor de jeugdleden. Voor alle ouders: kom! Koffie is gratis en vermaak is gegarandeerd. Om iedereen in de sfeer te krijgen, beginnen we om 17:30 uur met […]