Afgelopen zondag is er in het NOS-journaal een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Naar aanleiding hiervan is er de nodige onrust ontstaan bij bestuurders, spelers, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen bij SV Mulier. Wij kunnen meedelen dat wij per saldo blijven staan achter de koers die door het Ministerie, […]

Onderstaand bericht is door de Vereniging Sport en Gemeenten verstuurd naar de gemeente Súdwest Fryslân. Hierin wordt uitgelegd wat de stand van zaken is in het onderzoek naar de vermeende gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden.     Geachte wethouder sport, Gisteren (woensdag 9 november) zijn de laatste monsterafnames gedaan door het RIVM. In totaal zijn […]

Algemene Ledenvergadering op 10 november

Beste voetbalvriend/vriendin, Op donderdagavond 10 november 2016 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Hier wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen qua prestatie, maar vooral ook financieel. Daarnaast wordt de begroting voor 2016-2017 gepresenteerd. Ook zal er worden stilgestaan bij de eventuele bebording rondom het hoofdveld (kunstgrasveld) en de jubileumcommissie (SV Mulier bestaat namelijk volgend jaar 50 […]

De KNVB heeft maandagmiddag 10 oktober met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen. De belangrijkste […]