Sinds de laatste Algemene Ledenvergadering heeft Jetze Spijksma de voorzittershamer overgenomen van Doeke Schippers. Maar wie is Jetze Spijksma nou eigenlijk? Daarom hieronder tien vragen met tien antwoorden om kennis te maken met onze nieuwe voorzitter. Wie is Jetze Spijksma: Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Getrouwd? Kinderen? Ik ben Jetze Spijksma, 48 […]

Tijdens de geslaagde Algemene Ledenvergadering van vrijdag 8 november zijn er weer veel zaken de revue gepasseerd. Eén onderdeel dat altijd extra aandacht verdiend is het af- en aantreden van bestuursleden. Afscheid Albert van der Meer heeft afscheid genomen als algemeen bestuurslid. Als vertegenwoordiger vanuit de jeugdcommissie heeft Albert zich vele jaren met hart en […]

Hierbij nodigt het bestuur alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 8 november. Hierin wordt besproken wat er vorig seizoen allemaal gebeurt is op voetbalgebied, maar ook wordt natuurlijk de financiële situatie van de vereniging toegelicht. Een niet te missen event dus voor iedereen die SV Mulier een warm hart toedraagt! […]