Op zaterdag 22 december vindt de jaarlijkse kaartmiddag weer plaats in de kantine op het sportveld. Men kan zich opgeven voor zowel schutjassen als klaverjassen. De aanvang van de kaartmiddag is om 13.30 uur. Opgeven kan bij W. Bergsma (0517-531398) of bij J. Jorna (0619187172). Aanmelden kan ook nog op de dag zelf tot 13.00 […]

Alle seniorenleden van Mulier kunnen zich vanaf nu weer opgeven voor het Jan Cuperus Zaalvoetbaltoernooi met aansluitend een stamppotbuffet in de kantine van SV Mulier. Iedereen kan zich  opgeven bij de leider(s) van jullie team of de TC. Geef dan ook meteen even aan of je mee wilt eten met het stamppotbuffet! Het toernooi zal […]

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van SV Mulier Vrijdag 16 november 2018 om 20:00 uur in de kantine van MFC It Fliet.   Agenda Opening en vaststellen agenda Notulen ALV 13 november 2017 en extra ALV 7 december 2017. De notulen liggen een half uur voor de vergadering ter inzage in de kantine. Leden die […]

SV Mulier Witmarsum zoekt train(st)er/coach voor vrouwenteam

SV Mulier uit Witmarsum zoekt vanaf komend seizoen 2018-2019 een nieuwe train(st)er/coach voor haar dameselftal. Het team komt momenteel uit in de vierde klasse. Wie zoeken wij? Het team zoekt een enthousiaste train(st)er die die de groep veel kan leren, maar vooral de vrouwen met plezier laat voetballen. Sterke communicatievaardigheden zijn noodzakelijk om goed in […]