Op dinsdag 13 oktober heeft het kabinet strenge maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van corona. Helaas heeft dit ook gevolgen voor het sporten en het voetbal bij SV Mulier. Vanaf woensdagavond 14 oktober 22:00 uur zijn wedstrijden niet meer toegestaan. Dit betekent dat er de komende 4 weekenden sowieso niet gevoetbald wordt op de zaterdagen. […]

We merken dat er de nodige onduidelijkheid is bij leden over de te volgen procedure als: A) Je klachten hebt die passen bij het coronavirus B) Er sprake is van een bevestigde coronabesmetting Hierom heeft het bestuur van Mulier gemeend aanvullende richtlijnen op te moeten stellen over wat te doen bij één van bovenstaande situaties. […]

De afgelopen weken heeft het bestuur van SV Mulier in samenwerking met de vrijwilligers van de diverse commissies veel nagedacht over de manier waarop we MFC It Fliet op een zo slim mogelijke manier coronaproof kunnen maken. Het uitgangspunt hierbij is dat iedereen veilig onze sportvelden kan betreden, zowel spelers, begeleiders als toeschouwers. Tegelijkertijd willen […]

Dinsdag 25 augustus vertrekt de rouwstoet met de nabestaanden van Henk Bergsma om 8:45 vanaf de Arumerweg richting de sportvelden van MFC It Fliet. We nodigen hierbij iedereen uit om deze ochtend richting het sportterrein te gaan en een erehaag te vormen ter nagedachtenis aan Henk. Aan beide zijden van de Menno Simonsstraat, ter hoogte […]

Donderdagochtend kregen we het droevige bericht dat Henk Bergsma in de nacht van woensdag op donderdag is overleden. Het bestuur van SV Mulier heeft hierop besloten alle geplande wedstrijden van zaterdag 22 augustus af te gelasten. We kennen Henk (of: Hendrik) als een man met een groot gevoel voor humor en een enorme betrokkenheid bij […]