Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en ook dit seizoen is er weer een en ander veranderd betreffende de spelregels. U kunt op de website van de KNVB lezen wat er zoal veranderd is:  Spelregels KNVB Tevens heeft iedere speler een spelerspas en het is van belang dat daar een correcte pasfoto op […]

Op zaterdag 22 december vindt de jaarlijkse kaartmiddag weer plaats in de kantine op het sportveld. Men kan zich opgeven voor zowel schutjassen als klaverjassen. De aanvang van de kaartmiddag is om 13.30 uur. Opgeven kan bij W. Bergsma (0517-531398) of bij J. Jorna (0619187172). Aanmelden kan ook nog op de dag zelf tot 13.00 […]

Alle seniorenleden van Mulier kunnen zich vanaf nu weer opgeven voor het Jan Cuperus Zaalvoetbaltoernooi met aansluitend een stamppotbuffet in de kantine van SV Mulier. Iedereen kan zich  opgeven bij de leider(s) van jullie team of de TC. Geef dan ook meteen even aan of je mee wilt eten met het stamppotbuffet! Het toernooi zal […]