Aan de leden van SV Mulier: Op vrijdag 25 november heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Hierin is het afgelopen seizoen besproken en zijn onder andere de sportieve prestaties, de georganiseerde activiteiten en de financiën aan bod gekomen. Daarnaast is uiteraard de toekomst van de vereniging besproken. Matteke Feenstra nieuwe secretaris SV Mulier De algemene […]

Op vrijdag 25 november 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Deze wordt gehouden in de kantine van MFC It Fliet en gaat van start om 20:00 uur. Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging inclusief agenda per mail ontvangen voor de vergadering. De stukken van de vergadering kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat. Voorafgaand aan […]