Blauw Rood ’20 komend seizoen te gast in Witmarsum

VV BlauwRood ’20 speelt het komende seizoen zijn thuiswedstrijden bij Mulier.

In samenwerking met MFC It Fliet en KV Pim Mulier is Mulier met de kersverse zondagsvereniging uit Bolsward overeengekomen dat de wedstrijden van BlauwRood afgewerkt worden op het kunstgrasveld in Witmarsum. Na een aantal gesprekken tussen het bestuur van de Bolswarder club en de Witmarsumers werd al snel duidelijk dat niets de komst van BlauwRood in de weg staat.

BlauwRood kan komend seizoen niet in Bolsward terecht voor zijn thuiswedstrijden en was dus naarstig op zoek naar een alternatief. Die hebben ze nu dus gevonden. Mocht KV Pim Mulier of SV Mulier op een bepaalde zondag activiteiten organiseren, dan zullen deze voorrang krijgen op de wedstrijden van BlauwRood. Tijdens de thuiswedstrijden van BlauwRood is het de bedoeling dat de kantine van MFC It Fliet geopend is.

Mulier rekent op een vruchtbare en plezierige samenwerking. BlauwRood ’20 hoopt in 2022-2023 weer in Bolsward te kunnen voetballen. De samenwerking is vooralseerst dan ook aangegaan voor de duur van een jaar.