Bestuurswijzigingen: Afscheid en Nieuwe Benoemingen

Tijdens de geslaagde Algemene Ledenvergadering van vrijdag 8 november zijn er weer veel zaken de revue gepasseerd. Eén onderdeel dat altijd extra aandacht verdiend is het af- en aantreden van bestuursleden.

Afscheid
Albert van der Meer heeft afscheid genomen als algemeen bestuurslid. Als vertegenwoordiger vanuit de jeugdcommissie heeft Albert zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor de jeugd.  We hebben Albert leren kennen als een bevlogen bestuurder die veel tijd in Mulier stak, de zaakjes tot in de puntjes voor elkaar had en altijd met 120% energie de strijd aanging. We zijn echter nog niet van hem af, want hij blijft gewoon onderdeel uitmaken van de jeugdcommissie.

Ook Doeke Schippers heeft als voorzitter het stokje overgedragen. Doeke is eind jaren ’90 ook al een tijd voorzitter geweest en heeft na het stoppen van Remko Boonstra een aantal seizoenen geleden de handschoen weer opgenomen. Net als Albert dus een echt clubmens waar je op kon bouwen, een verbindende factor was en die bij complexe vraagstukken het overzicht behield. Ook Doeke zal vanaf de zijlijn nog steeds betrokken blijven bij het reilen en zeilen van SV Mulier, want hij wordt voorzitter van het bestuur van MFC It Fliet.

Zowel Albert als Doeke willen we hierbij bedanken voor hun fantastische inzet de afgelopen jaren!

Nieuwe aanwinsten
Jetze Spijksma is vorig seizoen aangetreden als bestuurslid en heeft na één jaartje “snuffelen” de voorzittershamer overgenomen van Doeke. Als nieuwe boegbeeld van SV Mulier heeft hij de uitdagende taak om de betrokkenheid en het plezier van de leden te blijven stimuleren en de lijntjes uit te zetten richting bestuursleden en commissies.

Ook is de vergadering akkoord gegaan met het benoemen van Melis Bergsma die als algemeen bestuurslid de jeugdzaken behartigen zal. Melis is natuurlijk geen onbekende en binnen de jeugdcommissie al jaren een onmisbare pilaar.

We zijn erg blij dat Jetze en Melis het aandurven om deze belangrijke functies bij Mulier te vervullen en vanaf deze plaats wensen we Jetze en Melis dan ook veel plezier en wijsheid toe in hun nieuwe functie!

 

13 november 2019 svmulier Bestuur No Comments