Algemene Ledenvergadering

Begin november is het traditiegetrouw tijd voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Hierin worden de sportieve prestaties en de financiële resultaten van het afgelopen seizoen gepresenteerd, maar ook wordt tijdens deze vergadering een bestuursverkiezing gehouden.

Gezien de huidige stand van zaken in de coronacrisis vinden we het als bestuur niet verantwoord om met de leden fysiek bijeen te komen. Nu is het mogelijk om de ALV digitaal via een videoverbinding te houden, maar we willen graag al onze leden de gelegenheid te geven om bij de vergadering aanwezig te zijn. Daarom hebben we besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar het begin van 2021. Wij doen hierbij een beroep op de “Tijdelijke wet COVID-19” die uitstel van de ALV mogelijk maakt.

Mocht het terzijnertijd nog niet mogelijk zijn om fysiek bijeen te komen, dan zullen we online via een videoverbinding alsnog de ALV houden.

De precieze datum van de vergadering volgt.

Het bestuur van SV Mulier