Algemene Ledenvergadering SV Mulier op 12 november

Het bestuur van SV Mulier nodigt alle leden van de vereniging uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 12 november 2021. De vergadering vindt plaats in de kantine van MFC It Fliet en gaat van start om 20:00 uur.

Het belooft een bijzondere ledenvergadering te worden want naast de presentatie van het jaarverslag van vorig seizoen komt ook het seizoen 2019-2020 aan bod. Vorig jaar hebben we vanwege corona namelijk geen ledenvergadering gehouden en daardoor passeren er tijdens deze ledenvergadering twee seizoenen de revue.

Hieronder vinden jullie alvast de agenda voor de vergadering. Wie de jaarverslagen, de financiële verslagen van 2019-2020 en 2020-2021 en de notulen van de ledenvergadering van 2018-2019 alvast wil ontvangen kan een mail sturen naar info@svmulier.nl. De stukken liggen daarnaast op de dag van de vergadering vanaf 19:30 uur ter inzage klaar in de kantine.

De vergadering gaat van start om 20:00 uur en we hopen iedereen te mogen begroeten op de 12e!

Het bestuur van SV Mulier

27 oktober 2021 svmulier Bestuur No Comments