Dinsdag 8:45 uur erehaag ter ere van Henk Bergsma

Dinsdag 25 augustus vertrekt de rouwstoet met de nabestaanden van Henk Bergsma om 8:45 vanaf de Arumerweg richting de sportvelden van MFC It Fliet. We nodigen hierbij iedereen uit om deze ochtend richting het sportterrein te gaan en een erehaag te vormen ter nagedachtenis aan Henk.

Aan beide zijden van de Menno Simonsstraat, ter hoogte van de parkeerplaatsen bij het sportveld, heeft iedereen zo de gelegenheid om de laatste eer te bewijzen aan Henk. We verzoeken iedereen wel om tijdens de erehaag 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Bestuur SV Mulier