Bericht van de sponsorcommissie: Bedankt!

Zoals velen van jullie de afgelopen weken misschien al hebben gezien is de A-selectie weer geheel in nieuwe shirts en trainingspakken gestoken. Dit werd weer mogelijk gemaakt doordat onze Hoofdsponsor S.A. de Vries en Co-sponsor Hofstra-bouw hun contracten weer met vijf jaar hebben verlengd, iets waar wij als Sponsorcommissie natuurlijk heel erg blij mee zijn!
S.A.de Vries gaat hiermee al z’n derde lustrum in en Hofstra Bouw staat garant voor voetbal, maar het is toch elke keer weer bijzonder dat zij hun naam sinds jaar en dag weer aan de club verbinden: BEDANKT!
Nieuw dit jaar is dat zij hierbij ondersteuning krijgen van een groep Melkveehouders uit Witmarsum en omstreken als co-sponsors, die op deze manier S.V.Mulier een warm hart toedragen.
De deelnemende Melkveehouders zijn:
Fam  de Vries         Witmarsum
Fam  Westgeest     Witmarsum
Fam  Ypeij             Witmarsum
Fam  Heeres         Schraard
fam Reitsma         Witmarsum
Fam  Venema       Lollum
Fam  Sterkenburgh   Schraard
Fam  Dijkstra        Witmarsum
Fam Reitsma        Pingjum
Fam  Postma       Waaksens
Fam v Popta        Witmarsum
Fam  Elgersma     Wons
Fam  Ypma          Hemert
Deze sponsoren zullen worden vermeld in ons programmaboekje en op een reclamebord(en)
om hiermee een ieder te attenderen hoe verheugd wij als Sponsorcommissie zijn dat zij ons op
deze manier ondersteunen!    
SPONSOREN HARTELIJK DANK!