Het seizoen gaat binnenkort weer van start en de eerste oefenwedstrijden staan inmiddels weer op stapel. Mulier 1 heeft een aantal oefenpotjes in de planning staan, met zaterdag 17 augustus de eerste oefenwedstrijd thuis tegen HJSC, waarna een week later IJVC de tegenstander is in Witmarsum. Mulier 2 begint op zaterdag 31 augustus aan zijn […]

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en ook dit seizoen is er weer een en ander veranderd betreffende de spelregels. U kunt op de website van de KNVB lezen wat er zoal veranderd is:  Spelregels KNVB Tevens heeft iedere speler een spelerspas en het is van belang dat daar een correcte pasfoto op […]

Mededeling vanuit het MFC It Fliet bestuur

Beste mensen, Regelmatig worden wij geconfronteerd met klachten van bewoners grenzend aan het sportcomplex It Fliet over geluidsoverlast en achterlatende rommel. Daarnaast vinden wij op het complex kapot glas, kartonpakken etc. en hangt de jeugd soms tot laat in de avond daar rond met de nodige harde muziek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ons meubilair, […]

Teamindelingen senioren Mulier 2019/2020

A-selectie Johan van Abbema Folmer de Boer Bartele Boersma Marc Burger Jan Geert Dijkstra Egbert-Jan Goslinga Sjerp Jan Heeres Hidde Hiemstra Chris de Jong Jesse van der Molen Mart van der Molen Siebe Jan Otten Arjen van Popta Gabian van Popta Sander Spijksma Thijs Witteveen Jorn Hofstra (nog wel JO-19) Jan Piebenga (nog wel JO-19) […]